DEJOTĀJU SADANCOŠANA

Ikviena tautas deju kolektīva dejotāja lielākais sapnis – nokļūt Deju svētkos Rīgā, Daugavas stadionā piedzīvojot lielāko kopdejošanas brīnumu! Ir uzsākusies gatavošanās XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Krāslavas Kultūras namā novada izglītības iestāžu dejotāji tikās radošajā koncertā, kurā izdejoja brīvi izvēlētas atbilstošās grupas dejas no sava kolektīva repertuāra. Tie bija 12 deju kolektīvi no Ezernieku pamatskolas, Dagdas vidusskolas, Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas Bērnu un jauniešu centra.

Kolektīvu sniegumu skatījās un vērtēja dejas eksperti: horeogrāfe un deju skolotāja Lidija Trušele, deju skolotāja Aina Guba un Krāslavas KN deju kopas „Rūtoj“ vadītājs Jāzeps Ornicāns. Kolektīvu sniegums tika izteikts ar vērtējumu „repertuārs apgūts” un „repertuārs apgūts daļēji”. Pēc koncerta eksperti sniedza kolektīvu vadītājiem mutiskus komentārus par katra kolektīva sniegumu un ieteikumus tā mākslinieciskai pilnveidei, lai radoši turpinātu gatavošanos 2025. gadā gaidāmajiem Deju svētkiem.

Pateicības par līdzdalību deju tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā, veicinot tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, pasniedza Krāslavas BJC direktore Elfa Bižāne. Tās saņēma arī Krāslavas ģimnāzijas deju kolektīvi „Ritenītis” un „Rakari”, vadītāja Marta Andrukoviča un Krāslavas Bērnu un jauniešu centra kolektīva „Pastaliņas” jaunākā un vidējā grupas, vadītāja, Krāslavas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu virsvadītāja Valda Timule.

Kā pierādījums bērnu un jauniešu vēlmei iekļauties Dziesmu un deju svētku procesā, tradīcijas saglabāšanā, kopdejošanā ir šīs vasaras gaidāmie XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki ar kopā būšanu Daugavas stadionā mūsu novada jauniešiem: Valdas Timules vadītajai Krāslavas BJC deju kolektīva „Pastaliņas” vecākajai grupai un Martas Andrukovičas vadītajam jauniešu kolektīvam „Jumis”, kuri pirms mēneša Svētku deju ekspertiem parādīja savu gatavību lielajiem svētkiem Rīgā, saņemot Augstākās pakāpes diplomus savās vecuma un kvalifikācijas grupās un dejos jūlijā Rīgā Daugavas stadionā lieluzvedumā „Mūžīgais dzinējs”.

Darbojamies radoši, augam un attīstāmies, jo deju tradīcijas pēctecība novadā ir - jauniešu, vidējās paaudzes un arī senioru dejotāju vidū ir skolēnu vecākie brāļi un māsas, mammas un tēti, vecvecāki, kā arī pašu deju skolotāji.

Lai raits dejas solis un sapnis piepildās!

Sanita Kumpiņa,
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe
Anatola Kauškaļa foto

Avots - http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-novada-izglitibas-iestazu-tautas-deju-kolektivu-radosais-koncerts.html?fbclid=IwAR0rjWBwzpKqIbPhK-104qUT59zkMOxyLJIVkrFsAmZvD3Q7tGrxHUJO8Uc 

Dalībnieku foto