DIGITĀLĀ NEDĒĻA 2023

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas Digitālo prasmju partnerības dalībniekiem 2023.gadā no 24. līdz 28. aprīlim organizēja Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā. Krāslavas ģimnāzijas 5.b, 5.c, 6.a, 6.b un 9.a klašu skolēni arī aktīvi piedalījās un iesaistījās Digitālās nedēļas pasākumos.

Tās ietvaros 5., un 9.klašu skolēni veidoja Digitālo padomu sienu “Drošāks internets sākas ar Tevi”. Skolēni meklēja dažādus riskus un apdraudējumus internetā, raksturoja tos. Katram bērnam bija iespēja dalīties ar savu padomu “Kā Tu sevi pasargā internetā?”, uzrakstot to uz piezīmju lapas.

Šī aktivitāte veicinās, lai bērni dalītos savā pieredzē ar vienaudžiem un  ikdienā pievērstu lielāku uzmanību savai drošībai internetā. Kā piemēru, piedāvājam apskatīt 9.a klases kopdarbu: 9.a - PADOMU SIENA.

Ar 6.klašu skolēniem apmeklējām Krāslavas novada centrālo bibliotēku. Krāslavas simtgadei veltītajā komandu spēlē pārbaudījām savas zināšanas par Krāslavas vēsturi un apskates objektiem. Spēles ietvaros mums bija jāizvērtē vai fakti par Krāslavu ir patiesi vai aplami.

Šogad Digitālās nedēļas ietvaros uzsvars bija likts uz uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai. Pasākumu laikā skolēniem bija laba iespēja atkārtot un padziļināt savas zināšanas par šiem jautājumiem.

Jeļena Japiņa, Daiga Kušnire, Nataļja Loskutova,

Krāslavas ģimnāzijas datorikas skolotājas

Autoru foto