ALĪNAS PĒRĻU PASAULE

Alīna Traškova mācās Krāslavas ģimnāzijas 4.b klasē un viņai ir 10 gadi. Rokdarbi viņu interesē, aizrauj un padodas. Ikdienā viņa veic dažādus darbiņus no diegiem, dzijas, gumijām, papīra, pērlītēm. Alīnas darinātie darbiņi nebeidz pārsteigt un sajūsmināt mani un klasesbiedrus. Tie iedvesmo un motivē arī citus pagatavot dažādas skaistas un interesantas lietas. Alīnas radošajā darbā liels atbalsts ir viņas māmiņa, kura arī ir brīnišķīga rokdarbniece. 

Radošums, pacietība, centība, kārtīgums,  atbildība - šādas rakstura īpašības nāk prātā, domājot par Alīnu Traškovu un redzot viņas darinātos darbiņus. Alīnai vienmēr var  lūgt padomu un palīdzību, viņa ar lielāko prieku palīdzēs.

Alīnas darbiņi no pērlītēm nu ir izstādīti un apskatāmi Krāslavas novada centrālās (NC) bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas telpās. Lai dalītos savos iespaidos un pieredzē, uz Alīnas izstādes atklāšanu tika aicināti gan esošie, gan topošie skolnieki un pedagogi no Krāslavas ģimnāzijas un PII “Pīlādzītis”. Pirmsskolnieki ar interesi apskatīja izstādi, pirmoreiz iepazinās ar bibliotēku un grāmatu krājumu, savukārt pedagogi izteica sajūsmu par Alīnas prasmi izmantot interneta iespējas jaunu zināšanu un prasmju apguvē. Alīnas klasesbiedri ar lepnumu atsaucās par Alīnas sasniegumiem un talantu.

Savu veikumu Alīna piedāvā apskatīt Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas telpās līdz 30.maijam.

Sirsnīgs paldies visiem par sarūpētajām dāvanām! Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolektīvam, īpaši Žanetai Moisejai, par iedrošinājumu, atbalstu un sadarbību!

Rasma Krumpāne,

4.b klases audzinātāja

Autora foto