RUNUOSIM I DZĪDUOSIM LATGALISKI

 

 Latgaliešu valoda ir vēsturisks latviešu valodas paveids, kas ir attīstījies līdz ar latviešu literāro valodu. Visvairāk latgaliešu valodu lieto Latgalē.

  Šī gada 9.maijā Krāslavas ģimnāzijā notika koncerts “Runuosim i dzīduosim latgaliski” 1.-4.klašu skolēniem, kuru vadīja skolotāja Olita Truskovska.

  Kora izpildījuma skanēja dziesmas latgaliešu valodā. Skolēniem bija iespēja klausīties prozas fragmentus, kurus skaitīja 3.klašu  skolnieces Aurēlija Rimšāne  un Viktorija Hmeļnicka, reģiona 23.skatuves runas konkursa latgaliešu valodā “VUOLYUDZĀNI” godalgoto vietu ieguvējas 1.-4.klašu vecumposmā.

Pateicība skolotājai Ilonai Aprupei par sadarbību koncerta organizēšanā un latgaliešu valodas popularizēšanu, mācot skolēniem dziesmas latgaliešu valodā.

Olita Truskovska

Krāslavas ģimnāzijas

“Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā”

fakultatīva vadītāja

Pilotprojekts “Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā” 2022./23.m.g. pēc līguma Nr. 2022-1-ZIE010 no 2022. gada 2. septembra starp Valsts kultūrkapitāla  fondu un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju