ATPAKAĻ UZ SKOLU. ATPAKAĻ UZ UNIVERSITĀTI 2023

Akcija "Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023" Latvijā notiek kopš 2008. gada. Tās laikā ar skolēniem un studentiem tiekas gan ES institūciju darbinieki, gan Latvijas valsts un pašvaldības iestāžu, NVO pārstāvji, sabiedrībā zināmi cilvēki un Eiropas lietu entuziasti, lai ar jauniešiem dalītos savā darba pieredzē, stāstos un zināšanās par aktuālo un pieredzēto, iedvesmojot un motivējot jauniešus. Akcijas mērķis ir sniegt jauniešiem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus un aktualitātes, kā arī citus prioritārajām tēmām svarīgus, interesantus jautājumus ar dažādu jomu ekspertiem - cilvēkiem, kuru darba pienākumi ir saistīti ar dažādām Eiropas Savienības darbības jomām vai arī vienkārši profesionāļiem savā jomā, kas labprāt dalās ar jauniešiem ar savu pieredzi, ar savu īpašo stāstu.

Svētku dienā 3.maijā Krāslavas ģimnāziju Stāstnieka vizītē apmeklēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas vecākais referents Rolands Lisenoks, kurš ir arī mūsu skolas absolvents. 
 Rolanda Lisenoka teiktais man bija ļoti uzzinošs, jo iepriekš par ārlietu ministrijas kompetencēm vai Eiropas Savienības regulām nebiju interesējusies. Manuprāt, mēs, klātesošie varējām būt aktīvāki, iesaistoties sarunās un uzdodot jautājumus, taču bija jauki novērot, ka nobeigumā auditorija spēja atraisīties, un katrs skolēns uzdeva sev interesējošus un svarīgus jautājumus.

Ženija Nikolaičenko,

Krāslavas ģimnāzijas 11.a klases skolniece

Autora foto

Akciju „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Savienības māja

#ESuzSkolu, #BackToSchool un #AtpakaļUzSkolu