ES MĪLU KRĀSLAVU

Vēsture ir atslēga uz nākotni, to saprotot, mēs varam atvērt durvis uz plašo un nezināmo nākotni. Dzimtā novada vēsture ir viss, kas katrai tautai pieder, un tā ir pērle, kas, laikam ritot, iegūst patieso vērtību. Mēs lepojamies ar to, ka pie mums skolā ikdienā skan latgaliešu valoda, mūsu skolēni regulāri piedalās latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādēs un gūst godalgotas vietas,  pēta latgaliešu literatūru, izvēlas tekstus, iemācās tos un piedalās skatuves runas  konkursā “Vuolyudzāni”.  Un tāpēc arī viss, kas saistīts ar dzimto novadu, mums ir mīļš, svarīgs un patiess – notikumi, prieks, sāpes, panākumi, neizdošanās, cerība…

Šī gada, Krāslavas un ģimnāzijas 100gades svinību pavasarī, mēs, Krāslavas ģimnāzijas kolektīvs, aizsākām vienu skaistu tradīciju – organizēt Krāslavas novada vidusskolu komandu  erudīcijas konkursu “Es mīlu Krāslavu!”. Mūsu ideju atbalstīja visas  novada vidusskolas un konkursā piedalījās Dagdas vidusskolas komanda, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda un mēs – ģimnāzijas komanda. Katras skolas komandas sastāvā bija pa pieci dalībnieki – divi skolotāji un trīs vidusskolēni. Konkursā tika iekļauti jautājumi par Latgali, Krāslavu, mūsu cilvēkiem, kas pilsētas vārdu nes plašajā pasaulē, jautājumi par latgaliešu valodu, kultūru, filmu “ Piļsēta pi upes”. Lai atbildētu uz jautājumiem, bija nepieciešamas ne vien zināšanas, bet arī erudīcija un komandas saliedētība, kā arī konkurss neiztika bez pārsteiguma momenta, kad punkti var pazust vienā brīdī, dzimšanas dienas dāvanai “uzsprāgstot” kādā no komandu dalībnieka rokām. Un šoreiz pārsteigums bija mums pašiem!

Rezultātā veiksmīgākā šoreiz bija Varavīksnes vidusskolas komanda, iegūstot lielāko punktu skaitu, ar viena punkta starpību Dagdas vidusskolas komanda ierindojās otrajā vietā, bet mēs, kā jau tas idejas autoriem pirmajā reizē pienākas, ierindojāmies godpilnajā trešajā vietā. 

Un daudz jau nemaz nevajag – vien sirsnīgi vārdi, mīļa kopābūšana un cerība, ka viss turpināsies. Diena bija brīnišķīga. Ar tādu noskaņojumu mēs arī šķīrāmies, lai pēc gada atkal satiktos.

Ilga Stikute,

Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece

Istratija Davida Andreja foto