100 LABIE DARBI SKOLAI. TOP CERIŅU ALEJA

Aktivitāte “Akcija -100 labie darbi skolai!”.

Lai šodien iestādītie ceriņi aug, veldzē, iepriecina un dod cerību mums un nākamajām paaudzēm!