ZIEDONĪ...

         Krāslavas ģimnāzijas  skolēni piedalījās Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņu mākslas darbu konkursā – izstādē   „Ziedonī….”.

   23.maijā notika pasākuma noslēgums. Skolēni saņēma pateicības un iekļuva godalgoto vietu sarakstā. Maksimāli no visiem trim mākslas ekspertiem darbs varēja iegūt 15 punktus.

Kolektīvais darbs “Zīmuļpuķes” - 11 punkti - Lolita Truskovska, Agnese Grizāne, Akvelīna Rimšāne, Katrīna Hmeļnicka, 1. a klase.

“Pavasaris”   - 11punkti - Kristers Gapševičus, 6.a klase,

“Pavasaris” - 13 punkti - Jūlija Krasnopoļska, 8.b klase.

Pateicība tika pasniegta Krāslavas ģimnāzijas skolēniem - Guntaram Vorslovam 8.c klase un Martai Kangizerei 8.a klase.

Olita Truskovska,

Krāslavas ģimnāzijas

vizuālās mākslas pedagogs

Autora foto