APJOZĪSIM SKOLU!

Krāslavas ģimnāzijas 100-gades akcija "Apjozīsim skolu".

Josta kā vienojošs elements visām paaudzēm, gadiem, cilvēku sirdīm...

Video autore - Kristīne Daļecka, 11.a klase