TUVOJAS 5 GADU JUBILEJA PROGRAMMAI "LATVIJAS SKOLAS SOMA"

Noslēgumam tuvojas jau desmitais semestris, kopš Latvijā darbojas nacionāla mēroga kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma". Programmas piektajai gadadienai tuvojoties, tiek apzināti sasniegtie rezultāti un iegūtie secinājumi. 

Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko uzsver: “Ir ļoti svarīgi, lai tad, kad mēs mācāmies, mēs katram bērnam dotu iespēju mācīties citādāk, un “Latvijas skolas soma” mums to dod.”

Programma “Latvijas skolas soma” kopš tās sākuma 2018. gada rudenī ir sasniegusi vairāk nekā 230 000 Latvijas skolēnu katru gadu. Programmas rezultātā kultūras pasākumi kļuvuši pieejamāki skolēniem, kā arī viņu skolotājiem un vecākiem. Kultūra - teātris, mūzika, kino, māksla, kā arī citi pasākumi - ir pietuvojusies skolēnam neatkarīgi no tā, kurā Latvijas daļā viņš dzīvo.

"Kultūra ir mūsu mantojums no pagātnes un dāvana nākotnei, un tās iepazīšana palīdz bērniem un jauniešiem augt par empātiskiem, domājošiem un aktīviem cilvēkiem, kuriem rūp sabiedrībā notiekošais un kuri vēlas un spēj rast jaunus risinājumus gan ekonomikā, gan sociālajā un pilsoniskajā jomā. Nu jau piecus gadus programma "Latvijas skolas soma" rūpējas, lai skolēni varētu pieredzēt daudzveidīgas kultūras izpausmes un kļūt par zinošiem un ieinteresētiem kultūras lietotājiem savā tālākajā dzīvē," akcentē programmas "Latvijas skolas soma" vadītāja Aija Tūna.

Viens no galvenajiem ieguvumiem, ko skolēni iegūst no programmas “Latvijas skolas soma”, ir izpratne par kultūru un tās patēriņu kā nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu, kas turpināsies visa mūža garumā. Programma savieno divas ļoti būtiskas skolēna dzīves jomas - izglītību un kultūru - palīdzot saprast, kā kultūra palīdz attīstīt domāšanu, spriestspēju un viedokļa paušanu. 

No nākamā mācību semestra darbosies programmas "Latvijas skolas soma" mājaslapa. Tās mērķauditorija ir ikviens, kas var sekmēt skolēnu sastapšanos ar kultūru – skolotāji un programmas koordinatori skolās un pašvaldībās, skolēni un viņu ģimenes, kultūras norišu veidotāji, kā arī plašāka sabiedrība. Viens no mājaslapas galvenajiem mērķiem ir izveidot ērtu rīku kultūras norišu atlasei no plašā programmas piedāvājuma. Šobrīd joprojām informācija par programmu un kultūras norišu piedāvājums atrodams Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā.

Programmas sociālo tīklu kontos platformās Facebook un Instagram krājas skolēnu kultūras dienasgrāmatas jeb īsi ieskati skolēnu kultūras pieredzēs aizvadītajos desmit semestros. "Latvijas skolas soma" komanda pateicas skolām, kuras atsaukušās uz aicinājumu veikt šo lielo darbu un apkopot savus ieskatus šajās dienasgrāmatās. Plašāku informāciju par pieredzi programmā daudzas skolas publicē arī savās mājaslapās īpaši programmai veltītās sadaļās. Nākotnē šos stāstus plānots izmantot metodisko publikāciju veidošanai.

Centrālais programmas "Latvijas skolas soma" piecu gadu jubilejas notikums būs konference šā gada rudenī, kurā kopā ar skolotājiem, programmas koordinatoriem, kultūras nozares profesionāļiem tiks pārrunāti dažādi programmas īstenošanas aspekti un izvirzīti nākamie soļi programmas attīstībai. Konferencē tiks prezentēti Latvijas Kultūras akadēmijas veiktā pētījuma secinājumi par programmas ietekmi.

Programmas "Latvijas skolas soma" īstenošana nebūtu iespējama bez programmas koordinatoru darba Latvijas pašvaldībās un skolās, tāpēc ir gandarījums, ka arī vairākās pašvaldībās plānotas programmas piecgadei veltītas aktivitātes.

Avots: Latvijas Nacionālais kultūras centrs

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/tuvojas-piecu-gadu-jubileja-programmai-latvijas-skolas-soma 

Vairāk skaties šeit - https://www.facebook.com/KraslavaGymnasium/