KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJAI - 100. PILSĒTA IENĀK SKOLĀ.

Krāslavas ģimnāzijas 100-gades jubilejas svinības iesākās ar radošajām darbnīcām skolā.

Ciemiņi varēja izpētīt skolas moderno un tik dažādo mācību procesu. Skolēnu padome stāstīja par organizētajiem pasākumiem un realizētajiem projektiem. Teātra mākslas pulciņš iesaistīja visus jautrās rotaļās. Skanēja latgaļu, ķīniešu un franču valoda. Robotikas un programmēšanas paraugdemonstrējumos skolēni mācīja pieaugušos. Inženierzinību skolotāja demonstrēja skolēnu veidotos projektus - siltumnīcas, tiltus, ūdens torni. 3D printeris pa šo laiku izprintēja nelielu detaļu maģiskajam kvadrātam - loģiskai spēlei. Dizaina un tehnoloģiju skolotāja demonstrēja skolēnu veidotos apģērbu un telpu dizaina elementus. Ķīmijas skolotāja izbrīnīja ar uguns šovu, ievērojot visus drošības pasākumus.

Lielu interesi par notiekošo izrādīja mūsu ciemiņi - Visaginas “Verdenes” ģimnāzijas pedagogi, kas ir  skolas ilggadējie sadarbības partneri.

Šajās dienās mūs apmeklēja daudzi pazīstami skolas absolventi. Prieks bija satikt - Oskaru Peipiņu, psihoterapeitu un Krāslavas 1.vidusskolas absolventu.

Krāslavas ģimnāzijas ķīniešu valodas skolotāja Džu Baicjinai (Zhu Baiqing), kura ieguvusi bakalaura grādu Dienvidķīnas Pedagoģiskajā universitātē un strādā ne tikai Krāslavas ģimnāzijā, bet arī Latvijas Universitātes centrā „Konfūcija institūts” - demonstrēja hieroglifu rakstīšanas meistarklasi ar tinti un otu. Tas ir gana sarežģīti!

Video šeit - https://www.facebook.com/KraslavaGymnasium/