MĀKSLA BALSTĀS UZ TALANTIEM

“Māksla balstās uz talantiem.

Bez spilgtām personībām nav iedomājams pilnvērtīgs mācību process.

Talantīgiem ir jābūt gan audzēkņiem, gan pedagogiem.”

 Imants Kokars

Arī mūsu skolas skolēni un skolotāji no 29. maija līdz 2. jūnijam izlika apskatei savus radošos darbus Krāslavas pils staļlos.  Izstādē varēja iepazīties ar darbiem, kurus dažāda vecuma skolēni veido vizuālās mākslas,  dizaina un tehnoloģiju, kā arī digitālā dizaina stundās. Talantīgi skolotāji mudina būt radošiem savus skolēnus.  Izstādē piedalījās skolotāju Vijas Rabkevičas, Ingas Skerškānes, Ilonas Stepiņas, Olitas Truskovskas, Imanta Dzirkala, Anitas Tukānes un Rasmas Krumpānes skolēnu darbi. Tie bija veidoti ļoti dažādās tehnikās un izmantoti visneiedomājamākie materiāli.

Izstādē tika aicināti piedalīties arī skolotāji, jo daudzu vaļasprieks ir adīšana, tamborēšana, izšūšana, gleznošana, darbs ar koku. Paldies skolotājiem Vijai Rabkevičai, Ingai Skerškānei, Ilonai Stepiņai, Olitai Truskovskai, Vitai Lasovskai, Lolitai Dzalbei, Jeļenai Japiņai, Imantam Dzirkalam un Dmitrijam Duškinam. Skolotāja Romualda Veštere izstādei piedāvāja savas dzimtas triju paaudžu sieviešu darbus: savus, meitas un mammas. Bija interesanti paskatīties, kā laika ritumā mainījās rokdarbu tehnikas.

9. un 10. jūnijā, svinot Krāslavas ģimnāzijas 100 gadu jubileju, skolotāju darbi priecēja kolēģus un ciemiņus skolā. Skolotāja Inga Skerškāne izcēla no arhīva arī absolventu darbus, kuri skolu beiguši  vairākus gadus atpakaļ un tagad kāds no viņiem jau  ir skolotājs skolā, kurā pats bijis skolēns.

Talantīgiem skolotājiem ir talantīgi skolēni. Novēlēsim skolēniem arī turpmāk izkopt  talantus, savukārt skolotājiem  ar savu paraugu mudināt bērnus un jauniešus mīlēt mākslu un būt radošiem!

Janīna Samsanoviča,

Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece

Vairāk foto šeit - http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/kraslavas-gimnazijas-absolventu-un-skolotaju-radoso-darbu-izstades-atklasana.html