DROŠĀKA INTERNETA VĒSTNEŠI KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

16. un 17.augustā Rīgā tikās Drošāka interneta vēstneši (DIV) - 2023 no visas Latvijas.  Divu dienu apmācību laikā vēstneši ieguva jaunas zināšanas un dalījās sava darba pieredzē. Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 30 drošāka interneta vēstneši (DIV). Reģionālie vēstneši ikdienā sniedz savu ieguldījumu, lai veicinātu drošāku interneta lietošanu savas pilsētas, ciema un novada iedzīvotāju vidū, īpašu uzmanību veltot tieši bērnu izglītošanai par drošu un atbildīgu moderno tehnoloģiju izmantošanu. Drossinternets.lv aizsāka Drošāka interneta vēstnešu programmu 2017.gadā.

Drošāka interneta vēstneši mācību gada laikā kopumā novadīja aptuveni trīssimt nodarbības.  Aktīvākie dalībnieki saņēma vērtīgās balvas no Brain Games – Jeļena Japiņa (Krāslavas ģimnāzija), Arvita Blūma (Saldus) un Vitnija Kokoreviča (Rīga).

Kopīgi pavadītais laiks stiprinās vēstnešu komandu un ir vērtīgs pamats turpmākajai darbībai, izstrādājot jaunus izglītojošus materiālus, lai veicinātu bērniem drošāku internetu.

Prieks par mūsu skolotāju – drošāka interneta vēstnesi - Jeļenu  Japiņu, kurai bija iespēja divu dienu garumā satikties ar radošiem cilvēkiem un iegūt jaunas zināšanas, lieliskās Bērnu un jauniešu drošība internetā komandas vadībā!

Vija Konceviča

Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece

Vairāk informācijas šeit - https://drossinternets.lv/lv/info/di-vestnesis