1.KLAŠU TRADĪCIJA KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

Klāt septembris ar sasārtušiem vaigiem,

Uz skolu dodas pirmklasnieks.

Ar soli svinīgu un rokās ziediem,

Ko savai skolotājai sniegs...

(V.Kokle-Līviņa)

Jau 4.gadu Krāslavas ģimnāzijā ir īpaša tradīcija - 1.klašu skolēni Zinību dienā iestāda rozi skolas priekšā. 

Arī 1.klašu skolēnu vecāki sveica visus šajā dienā:

- "Katra skolēna, skolotāja un ikviena klātesošā cilvēka dzīvē šodien ir ļoti svarīga un atbildīga diena - Zinību diena. Tā simbolizē jauna mācību gada iestāšanos.

Noteikti ikvienam šobrīd ir patīkama uztraukuma sajūta, ikviens pārdzīvo neaizmirstamas emocijas, jo 1.septembri gaidīja gan bērni, gan vecāki, gan pedagogi un viss mācībspēks.

Šo dienu ar nepacietību gaidīja arī mūsu mīļie pirmklasnieki, mūsu mazās atvasītes, kuras šodien spers pirmos soļus zināšanu valstībā. Šis gads būs spilgta un neaizmirstama posma sākums viņu dzīvē. Un mums ir gods šai brīnišķīgajā dienā visu pirmklasnieku vecāku vārdā sveikt ikvienu klātesošo Zinību dienā.

Novēlam visiem skolēniem aizraujošus ceļojumus zināšanu pasaulē, nenogurstošu zinātkāri un neatlaidību, lai šajā mācību gadā iegūtās zināšanas kļūst par uzticamu pamatu jaunām prasmēm un iespaidiem, un acij tīkami tikai pozitīvi vērtējumi. Vecākiem vēlam - dedzīgu interesi par bērnu zināšanām, prasmi atbalstīt un panākumus bērnu mācībās, bet skolotājiem - pacietību un profesionālu gandarījumu, pateicīgus skolēnus un jaunas virsotnes pedagoģijā.

Mūsu pirmklasnieki - esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi!

Sveicam visus ar jaunā 2023./2024.mācību gada sākumu!"

Skaidrītes Gasperovičas foto