ADAPTĀCIJAS DIENA 5.KLASĒS

Vasara aizsteigusies gājputniem līdzi, ir sācies jaunais mācību gads. Septembris visiem, kas saistīti ar skolu, ir kā jaunā gada mēnesis. Īpašs tas ir arī piekto klašu skolēniem. Ne tikai jaunas telpas, bet arī skolasbiedri, skolotāji, mācību priekšmeti un jaunas situācijas. Tāpēc ceturtajā septembrī 5.klašu skolēni kopā ar audzinātājām piedzīvoja adaptācijas dienu.

Adaptācijas dienas mērķis veicināt skolēnu un klašu audzinātāju savstarpējo iepazīšanos, pildot komandu saliedējošus uzdevumus. Skolēniem jāmācās pieņemt jauno skolēna pozīciju skolā – pamatskolas skolēns, jāiepazīstas ar prasību atšķirībām un kopīgi jācenšas radīt labvēlīgu atmosfēru klases vidē.

5.a un 5.b klases skolēni jauno situāciju centās apgūt ar dažādu aktivitāšu un spēļu palīdzību. Ar lielu aizrautību skolēni piedalījās draudzīgajā klēpju spēlē "Ko Tu darīji vasarā?". Otrā lielā aktivitāte – spēle “Piektais elements”. Skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudei bija sagatavotas 10 stacijas, kurās bija nepieciešams veikt dažādus uzdevumus. Skolēni labprāt iesaistījās spēlēs un guva gandarījumu par paveikto. 

Skolēnu atziņas: 

- “Man patika darboties un meklēt lapiņas ar uzdevumiem.”

- “Patika meklēt uzdevumus un bildēties.”

- “Man šodien patika spēles. Bija grūti, bet interesanti!”

- “Bija ļoti forši!”

- “Man viss patika, un gribētu tādas spēles nospēlēt vēlreiz.”

Vēlamies, lai prieks, ar kādu skolas gaitas uzsāk šie piektklasnieki, nezustu.

Lai veiksmīgs, saticīgs un panākumiem bagāts ir šis 2023./2024.mācību gads!

Anita Mateja un Jeļena Japiņa,

5.a un 5.b klašu audzinātājas

Autoru foto