3.KLASE PĒTA ŠUVĒJA PROFESIJU

Bērni bieži mēdz prātot, par ko kļūs, kad izaugs lieli. Klases stundā ar 3.b klases skolēniem pārrunājām par dažādām profesijām un kādas prasmes vajag apgūt. Viņu nākotnes sapņu nodarbošanās ir ļoti dažādas - ārsti, sportisti, dizaineri, pārdevēji, frizieri, policisti, mākslinieki un daudz citu profesiju.
Pateicoties Arianas māmiņai, mēs 3.b klases skolēni 19.oktobrī karjeras nedēļas ietvaros apmeklējām SIA " lVplus" uzņēmumu. Tā bija lieliska iespēja gūt priekšstatu, kas tas par uzņēmumu.
Mūs sagaidīja pati vadītāja Irēna Voicehoviča, kura gan pastāstīja, gan parādīja, ko šuj šajā uzņēmumā. Skolēni redzēja kā tiek gatavoti atstarotāji un arī dāvanā katrs saņēma atstarotāju.
Ekskursijas laikā mēs uzzinājām, ka šūšanas arods nav viegls. Dienā var uzšūt ap 200 apģērbu. Bērniem bija interesanti redzēt, kā cilvēki strādā pie šujmašīnām. Skolēni uzzināja, ka uzņēmumā šuj specapģērbus celtniekiem, kā arī apģērbus medicīnas darbiniekiem, kuri tiks sūtīti uz Igauniju. Skolēni klausījās un skatījās ar lielu interesi.
Liels paldies Arianas mammai Arinai Menščikovai, kura organizēja un kopā ar mums devās uz šūšanas cehu.
Liels paldies Irēnai Voicehovičai par interesantu un noderīgu nodarbību.

Inta Beikule,

3.b klases audzinātāja

#karjerasnedela