ERASMUS+ KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

Krāslavas ģimnāzijas skolotāji oktobrī piedalījās projekta ERASMUS+ pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Using Technology in the Classroom / Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību stundās” Horvātijā, Splitā. Pirmā ERASMUS+ projekta komanda: Skaidrīte Gasperoviča – karjeras pedagogs, mūzikas un sākumskolas skolotāja, Anita Mateja – angļu valodas skolotāja, Ludmila Koževņikova – fizikas, dabaszinību un inženierzinātņu skolotāja.

Projektu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) iesniedzām šī gada februāŗī un ar nepacietību gaidījām atbildi. Vasarā atnāca VIAA atbilde - mūsu projekts atbalstīts!

Devāmies uz Splitu Horvātijā. Mūsu uzņemošā organizācija ir pieaugušo izglītības centrs "Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima", tas ir, ERASMUS+ Courses Croatia (Horvātijā). Mēs apguvām - kā sagatavoties dažādu IKT rīku, aplikāciju un tīmekļa platformu ieviešanai mācību stundās, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu klasē, lai veicinātu motivāciju un radošumu, runājām par Mākslīgo intelektu un apguvām CHAT GPT, PIXABAY, ADOBE, WORDPRESS, QR kodu izmantošanu, Wordwall, CANVA, GENIALLY, Padlet, MOODLE, Quizlet, digitālo tehnoloģiju pielietošanu svešvalodu mācīšanās procesā, kā arī speciālās izglītības vajadzībām, praktiskās iemaņas, kā veidot augstāka līmeņa prezentācijas un kombinētās mācīšanās metodes.

IT ir ikdiena skolas izglītībā un eksistē bērnu dzīvē kopumā, līdz ar to skolotājiem tiek prasīts būt lietas kursā par jauno tehnoloģiju attīstību, kā arī jāprot pielietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas skolā un būt spējīgam iemācīt tās skolēniem. Kurss "Tehnoloģiju izmantošana klasē" palīdzēs skolotājiem pilnveidot zināšanas IT jomā, kā arī uzlabot angļu valodas prasmes.

Skaidrīte Gasperoviča,

projekta ERASMUS+ koordinators Krāslavas ģimnāzijā

#ERASMUS+