12.KLASES CIEMOS PIE TURAIDAS FOGTA

Agrā 18. oktobra rītā Krāslavas ģimnāzijas 12.a un 12.b klases skolēni devās ekskursijā uz Turaidu, kur viņi apmeklēja Turaidas muzejrezervātu. Taču šoreiz iepazīšanās ar apkārtni un vēsturi bija visnotaļ neparasta. Skolēni tika sadalīti divās grupās, lai atraktīvā veidā paplašinātu savas zināšanas par Latvijas vēsturi 14. – 16. gadsimtā.

Viena grupa izspēlēja lomu spēli “Ciemos pie Turaidas fogta”, kur katram skolēnam iedeva seno tērpu, piešķīra vārdu un sociālo statusu, lai skolēni labāk izprastu un iejustos vēlīno viduslaiku ikdienas dzīvē. Skolēniem bija iespēja rakstīt uz vaska tāfelītēm ar irbuli, ievingrināt savu roku, rakstot ar spalvu un tinti, pasniegt fogtam dāvanas un nodevas, kā arī sasveicināties un atvadīties latīņu valodā.

Tajā pašā laikā otrā grupa piedalījās orientēšanās programmā, kurā vajadzēja Turaidas pils teritorijā atrast dažādus objektus, iepazīties ar informāciju par tiem, aizpildīt orientēšanās darba lapu un uzminēt krustvārdu mīklu. Bija jāliek lietā ne tikai atrastie fakti, bet arī savas literatūras, kultūras un vēstures zināšanas. Konkurence bija nopietna, komandu rezultāti atšķīrās vien par pāris punktiem, tomēr noslēgumā visi konkursa dalībnieki saņēma diplomus un saldās balvas.

Lūk, skolēnu atsauksmes par ekskursiju:

- “Doties ar klasi ekskursijā rudenī uz Siguldu – tā ir sapņu ideja, jo kur var būt skaistāk rudenī, ja ne Siguldā! Pils komplekss stāstīja par zelta rudeni, skaistie dabasskati, leģendas un vēstures fakti padarīja uzdevumu pildīšanu vēl aizraujošāku un atmiņām bagātāku [..] Atvēlētajā laikā mums izdevās pastaigāties Siguldas parkā, un skaistie, zeltainie koki un pilsētas miers ļāva aizlidot domām un pasapņot.” (Kristīne Daļecka, 12.a klase)

- “Neskatoties uz rudenīgajiem laikapstākļiem, šī ekskursija bija interesanta un izzinoša. Bija neparasti iejusties cita gadsimta cilvēka tēlā, 2 stundas padzīvot kā zemniekiem, bruņiniekiem vai galma dāmām, sniegt fogtam dāvanas, pirmo reizi mūžā rakstīt uz vaska tāfelītēm un ar spalvu latīņu burtiem. Ne mirkli nebija garlaicīgi, jo mēs aizraujošā veidā iepazinām Latvijas vēsturi.” (Adriāna Šuminska, 12.b klase)

- “Man patika rakstīt vecos burtus, staigāt pa pili un iedomāties, kā tas viss izskatījās agrāk. Es uzzināju daudzus faktus par tiem laikiem, kā notika varas dalīšana Livonijas ordenī, kā noritēja tikšanās ar fogtu un kālab zemniekiem vajadzēja “pasi”. Šī ekskursija bija aizraujoša – 10/10.”          (Jurģis Jākobsons, 12.a klase)

Paldies programmai “Latvijas skolas soma”, tās koordinatorei Krāslavas ģimnāzijā Skaidrītei Gasperovičai, kā arī skolēnu vecākiem par doto iespēju iepazīt dzimto zemi.

  Ingrīda Grišāne,

Krāslavas ģimnāzijas 12. a klases audzinātāja

Ingrīdas Grišānes un Dzintras Ratenieces foto

#Latvijasskolasoma