1.PAKĀPES DIPLOMI LATVIJAS MAZPULKU PROJEKTU FORUMĀ

20.oktobrī Krāslavas ģimnāzijas mazpulka “Saulespuķe” labākie mazpulku projektu īstenotāji piedalījās ikgadējā Latvijas Mazpulku rudens projektu forumā “Mazpulki Latvijas lauku attīstībai”, kas šogad notika Līvānos.

Mazpulku pārstāvēja Ieva Mežiņa (9.a) ar pētījuma projektu “Krāsainās bietes”, Rihards Jermolajevs (8.b) ar projektu “Gurķi” un Gita Miglāne (8.c) ar projektu “Ārstniecības augi”. Visi dalībnieki no mūsu mazpulka ieguva 1. pakāpes diplomus.

Rihardam un Gitai projektus palīdzēja sagatavot bioloģijas skolotāja Olga Liepiņa. Tā kā skolotāja Olga vairākus gadus kā skolniece ir darbojusies savas skolas mazpulkā, viņa ar vērtīgiem padomiem iedrošināja mazpulcēnus, jo viņi piedalījās tāda mēroga pasākumā pirmo reizi. Par to skolotājai liels paldies!

Paldies arī jauno mazpulcēnu vecākiem, jo viņi atbalstīja savus bērnus, īstenojot projektus!

Visu pasākuma dalībnieku vārdā paldies sakām arī Krāslavas ģimnāzijas administrācijai par atbalstu un sagādāto transportu!

Skolas mazpulcēnu vārdā – Ināra Grāve,

mazpulka vadītāja un bioloģijas skolotāja

Autora foto