3.KLASE APGŪST INTEGRĒTĀS MĀCĪBAS

Skola 2030 – projekts vispārējās izglītības saturam un pieejai mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni iegūs dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Mācību saturā – uzsvars uz padziļinātu izpratni, kopsakarību veidošanu. Saturs veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas līdz vidusskolai, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam un saskaņots ar vienotām lielajām idejām katrā mācību jomā.

Īstenojot mācību programmas "SKOLA - 2030" jaunās kompetences, 3.b klases skolēni 1.novembrī devās mācību ekskursijā uz Ūdrīšu pagastu. Vienā dienā apguvām dažādas prasmes integrētās mācībās ( dabaszinības, vizuālā māksla, klases stunda un karjera). Ejot, mēs vērojām dabu un augus, stāstījām par dabas teritorijām.
Ūdrīšu tautas namā mūs sagaidīja darbiniece Sarmīte Subatoviča, kas mums pastāstīja par Pjotra Babina gleznu izstādi. Skolēni saskatīja gleznās skaistos dabas skatus un dažādus dzīvniekus. Katrs skolēns norunāja sagatavoto tautasdziesmu. Tautas nama vadītāja pastāstīja bērniem, kādu profesiju cilvēki strādā Ūdrīšu pagasta pārvaldē, cik nozīmīgs ir katra cilvēka darbs.
Apmeklējām arī Augstkalnes bibliotēku, kur mūs sagaidīja tās vadītāja Diāna Maksimova. Bibliotēkā apskatījām izstādi "Grigorjevu ģimenes hobijs". Bibliotekāre radošās darbnīcas laikā mācīja bērniem veidot grāmatzīmi, tas bija interesanti un radoši. Skolēni apskatīja un izvēlējās palasīt dažādas grāmatas un praktiski darbojās bērnu istabā.
Skolēni bija priecīgi un gandarīti. Šī diena bija interesanta, radoša un izzinoša.
Paldies par sirsnīgu sagaidīšanu un saldu cienastu Ūdrīšu tautas nama vadītājai Sarmītei Subatovičai un bibliotekārei Diānai Maksimovai.

Inta Beikule,

Krāslavas ģimnāzijas 3.b klases audzinātāja

Autora foto

#Karjerasnedela