MATEMĀTIKAS NEDĒĻA KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

"Pieci termini - punkts, leņķis, ķermenis, līnija un virsma - tā ir matemātika.

Bet mākslinieku perspektīvu izlemj šie jēdzieni."

(Leonardo da Vinči)

Krāslavas ģimnāzijā no 9. līdz 13.oktobrim norisinājās matemātikas nedēļa, kas ir iespēja ne tikai veicināt skolēnu un potenciāli topošo zinātnieku interesi par dažādiem matemātikas aspektiem, bet arī dalīties pieredzē ar citu novadu izglītības iestāžu matemātikas skolotājiem.

Matemātikas skolotāju ieskatā svarīgi ir veicināt interesi un pierādīt ikvienam, ka matemātika ir aizraujošs piedzīvojums, zinātne, kas attīsta domāšanu, prasmi iedziļināties un, protams, arī radošumu, uz kura nozīmīgumu atsaucas daudzas pasaulē zināmas personības no seniem laikiem līdz pat šai dienai – Aristotelis, Augustīns, Leonardo da Vinči, Einšteins utt. Katru dienu audzēkņiem bija iespēja sacensties, risinot atjautības uzdevumus vai veidojot radošos darbus.

 Mūsdienu matemātiskās analīzes “tēvs” Kārlis Teodors Vilhelms Veierštrāss reiz teica: “Tu nevari būt īsts matemātiķis, ja mazliet neesi dzejnieks.” Tāpēc matemātikas nedēļas ietvaros vidusskolas audzēkņi izpauda savu radošumu pilnā apmērā, izvietojot skolas kāpnēs dažādu ar matemātiku saistītu  dzejoļu dekorus. Tie bija gan asprātīgi, gan filozofiski. Savukārt pamatskolas skolēni, ievērojot augstāk minētā Leonardo da Vinči teikto, veltīja savus radošos darbus, veidojot modi ar matemātikas palīdzību. Tā sakot: “Matemātika radīja jēgpilnu un sistemātisku pielietojumu mākslai mūzikā, kā arī Pitagora un viņa studentu darbos.”

Šogad Krāslavas ģimnāzijas skolotāji dalījās pieredzē ar Gulbenes novada pedagogiem, pie kafijas tases izrunājot aktualitātes pedagoģijas jomā, dažādus matemātikas apakštēmu pasniegšanas metodes, veicinot skolēnu ieinteresētību par eksaktajām zinātnēm.

Matemātikas nedēļas ietvaros arī 6.klašu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs – noteica monētu masu attiecībā pret makaroniem, kuros bija ievietotas monētas, apguva ģeometrijas pamatus, griežot kubus no kartupeļiem utt. Šo pasākumu ietvaros skolēni iepazina matemātiku pavisam no citas puses. Bija darbi, kuros bērni sāka apzināties, cik svarīga ir koncentrēšanās, detaļu ievērošanas un pacietības prasmes, kas nevar nepriecēt pedagogus un audzēkņu vecākus. Matemātika vienmēr būs visu virzienu un disciplīnu saimniece. Matemātikas tīrībai nav virsotņu, tā ir bezgalīga. Tā ir saite, kas savieno mākslu un skaitļošanu. Nedēļas nogalē skolēni norādīja, ka ar nepacietību gaidīs jauno nedēļu, kas būtu veltīta eksaktajām zinātnēm.

Paldies skolēniem par atsaucību un aktīvu līdzdalību pasākumos, ģimnāzijas matemātikas skolotājiem par veltīto laiku, pūlēm un fantāziju, kā arī Gulbenes novada pedagogiem par veltīto laiku un zināšanām!

Liene Andžāne,

Krāslavas novada matemātikas mācību jomu koordinatore

Ženijas Nikolaičenko foto