DROŠĀKA INTERNETA VĒSTNEŠI MĀCĀS PAR KIBERDROŠĪBU

Radoši pieiet nodarbībām bērniem par drošību internetā un medijpratību, izzināt kiberhigiēnas pamatus, izpētīt Eiropas izglītotāju digitālās kompetences un novērtēt savas digitālās prasmes - Kiberdrošības mēneša ietvaros un skolēnu rudens brīvlaikā š.g. 24. un 25.oktobrī Drošāka interneta vēstneši divu dienu apmācībās guva jaunas zināšanas, pieredzi un idejas.

Paldies dalībniekiem par dalīšanos pieredzē un iespēju pārrunāt aktualitātes saistībā ar bērnu drošību internetā un medijpratību!

Jeļena Japiņa, Krāslavas ģimnāzijas drošāka interneta vēstnese ir gandarīta: - "Divu dienu garumā intensīvi mācījāmies. Tagad tikai jārealizē jaunas idejas! Paldies Bērnu un jauniešu drošība internetā komandai par pasākuma organizēšanu!"

Avots - https://drossinternets.lv/lv/posts/view/regionalie-vestnesi-macibas-parrunaja-interneta-drosibas-aktualitates