ZIEMAI VĀRTI VAĻĀ!

  Senie latviešu ziemas sagaidīšanas svētki Mārtiņdiena ir klāt!

 Dāsnā Mārtiņdienas saimniece Anita un maskotie  Mārtiņbērni  iezīmēja rudens beigas un ziemas sākumu. Tie patiesi bija līksmi svētki, jo beidzās klusais veļu laiks un beidzot varēja iet ķekatās. 

Vai godā tika celts Mārtiņgailis?  Pārliecinies pats!

 Paldies par pasākuma iemūžināšanu  ķekatniecēm Ainai Kudiņai un Inārai Krutei!

Vija Konceviča,

direktora vietniece