SUPERPUIKA 3.KLASĒ

Lai veicinātu pozitīvu attieksmi pret sevi un apkārtējiem, šodien mūsu klasē notika zēnu konkurss "Superpuika". Tā kā 10.novembrī ir Mārtiņdiena un 11.novembrī Lāčplēša diena, tad zēniem bija iespēja sevi parādīt dažādos konkursos.
"Superpuika" ir reāls zēns, kuram ir ticība sev, ka vari būt neatlaidīgs un sportisks. Konkurss notiek pirms Lāčplēša dienas, jo tas ir simbols stiprumam, varēšanai, jo zēni varēja sevi apliecināt. Zēniem patika konkurss. Viņi pastāstīja par sevi, savu hobiju. Tāpat minēja vārdus, lika puzli, pārlasīja pupas, pūta balonu un dāvināja meitenēm, arī spēka vingrinājums bija.
Meitenes bija sagatavojušas apsveikumu zēniem un priecīgas bija, ka zēni uzlūdza uz deju.
Katrs zēns konkursā ieguva titulu - drosmīgākais, apķērīgākais, atraktīvākais, stiprākais, zinošākais, veiklākais, nopietnākais.
Paldies brīnišķīgai žūrijai, kura izvērtēja skolēnu prasmes.
Paldies direktora vietniecei audzināšanas darbā Vijai Koncevičai, deju skolotājam Ričardam Škagalim un 4.a klases skolniecei Aurēlijai Rimšānei.
Diena izdevusies, bērniem ļoti patika.

Inta Beikule,

3.b klases audzinātāja