PĒTĪJUMS ICILS 2023

Krāslavas ģimnāzija 2023. gada martā – maijā piedalījās IEA Starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījuma (IEA ICILS 2023) īstenošanā 4.2.2.5 pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" ietvaros.

Saņēmām apliecinājumus un pateicības vārdus:

- Paldies par atsaucību un dalību datorprasmju un informācijpratības pētījumā ICILS 2023. Pateicoties jūsu skolas dalībai, esam ievākuši nepieciešamos datus, lai noskaidrotu Latvijas skolēnu IKT prasmes, zināšanas un kompetences.

 Vēlreiz, liels, liels paldies! 

 Cieņā 

ICILS 2023 komanda