ROTĀJOT SAVAS MĀJAS, JŪS ROTĀJAT SAVU NOVADU

Šī gada 12. janvārī Krāslavas ģimnāzijas kolektīvs tika apbalvots tradicionālā Krāslavas novada konkursā „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu”.

Paldies skolas radošajai komandai par ieguldīto darbu!

Vairāk informācijas - http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pasvaldiba-sirsnigi-pateicas-aktivakajiem-iedzivotajiem-par-svetku-noskanas-radisanu.html?fbclid=IwAR2HaUO8PQap4F7sH9rOW7miC5j58_9mFBLAD9_hMtWn-oN2Nez9EweNX1w