BARIKĀDĒM - 33

Barikāžu atceres pasākums Krāslavas ģimnāzijā šogad noritēja īpaši svinīgi un sirsnīgi. Īpašu noskaņojumu radīja direktora Jāņa Tukāna vēstījums par šo Latvijas vēsturē nozīmīgo notikumu, 12. klases skolēna Mikus Baumaņa izjusti  norunātais Māras Zālītes dzejolis ”Nakts uz barikādēm”, kā arī skolas jaunsargu ugunskura iekuršana. Ugunskurs tika veidots  no skolēnu un skolas darbinieku  atnestās malkas.  

Kopīgā sadziedāšanās, siltā tēja, melnā maizes ķieģelīša garša un drauga plecs radīja iespēju iejusties barikāžu notikumos pirms 33 gadiem.

Vija Konceviča,

Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece

Ženijas Nikolaičenko foto