ATPAZĪSTI! NEKLUSĒ! PALĪDZI!

Krāslavas ģimnāzijā kopš mācību gada sākuma tiek īstenota visaptveroša bulinga novēršanas programma "KiVa" - tā ir visvairāk pētītā un rezultātos pierādītā bulinga novēršanas programma, un tā veiksmīgi darbojas jau 20 valstīs. Galvenā programmas veiksmes atslēga ir skolas kolektīva, skolēnu un viņu vecāku aktīva iesaiste, sadarbība un savstarpējs atbalsts.

Lai arī sakumā bija zināmas bažas par programmas īstenošanas gaitu, tad šobrīd jūtamies lepni gan par sadarbību ar vecākiem, gan par klašu audzinātāju vadītajām "KiVa" nodarbībām, gan aktīvajiem katras klases "KiVa" vēstnešiem, kuri vienaudžu vidū popularizē nevardarbīgas un tolerantas skolas ideju.

Liela nozīme ir izglītojošām un visaptverošām aktivitātēm, tāpēc skolas "KiVa" komanda (Jeļena Japiņa, Velta Daņiļeviča, Aina Kudiņa, Vija Konceviča) jau novembrī izstrādāja nolikumu un izsludināja plakātu konkursu “Atpazīsti! Neklusē! Palīdzi!”.

Atsaucība bija negaidīti liela - tika iesniegti 123 darbi! Paldies ikkatram dalībniekam! Darbi dažādi krāsās, tēlos, idejās, zemtekstos, formātos - taču visus šos darbus apvienoja viena  galvenā doma - Krāslavas ģimnāzija iestājas pret vardarbību, bulingu, pāridarījumiem!

Izvērtēt tādu daudzumu radošo darbu nebija nemaz tik viegli, bet konstruktīvos strīdos, viedokļos un uzskatos tika nominētas 34 godalgotās vietas. Liels paldies par veltīto laiku un darbu kompetentajai žūrijai - Janīnai Samsanovičai, Ilgai Stikutei, Ludmilai Koževņikovai un Sandrai Nemeņonokai.

Šī gada 17.janvāra plakātu konkursa “Atpazīsti! Neklusē! Palīdzi!” uzvarētāju godināšanas pasākums izvērtās par draudzīgu un sirsnīgu saliedēšanās notikumu, kuru apvienoja jau pazīstamais sauklis “Mēs neesam ideāli, mēs esam unikāli!”

Pasākuma dalībniekus ar iedvesmojošiem vārdiem uzrunāja skolas direktors Jānis Tukāns, kurš izteica atzinību par ikviena skolēna un skolotāja iesaisti pretbulinga programmā. Pasākumu apmeklēja un klātesošos uzrunāja arī Latgales novada "KiVa" programmas trenere Agnese Jurģīte, kura īpaši novērtēja skolas radošās aktivitātes, pasākumus un vienoto garu bulinga jautājumu risināšanā. Pēc pasākumu Agnese Jurģīte skolas "Kiva" vēstnešiem novadīja arī grupu nodarbību, aicinot dalībniekus uz atklātu sarunu par bulingu un tā novēršanas iespējām.

Diplomus un veicināšanas balvas kopā saņēma 36 dalībnieki! Katrs darbs patiešām  ir unikāls, neatkārtojams un ar lielu pievienoto vērtību. Īpaši jāatzīmē 9.b klases skolēnu Venta Dudareva un Ralfa Jakoveļa radošais darbs - dzejolis “Cietoksnis”, kura galvenais aicinājums ir būt draudzīgiem, laipniem vienam pret otru, lai kopā veidotu pasauli, kur mīlestība un draudzība ir vienīgā valoda un kurā esam spējīgi viens otru sadzirdēt.

Pasākumā noslēgumā visi vienojāmies kopīgā dziesmā “Tikai tā!”. Jā, tikai TĀ mēs varam kopā būt un darīt pasauli labāku, gaišāku un sirsnīgāku…

Paldies visiem skolotājiem, administrācijai, vecākiem par atbalstu un visiem dalībniekiem par aktivitāti, līdzdalību un radošajiem darbiem!

Liels PALDIES Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas Krāslavas nodaļai un personīgi Sandrai Molotokai par pasākuma atbalstu un jaukajām piemiņas balvām.

Mēs neesam ideāli, mēs esam unikāli! Lai mums kopā izdodas un veicas programmas īstenošānā!

Velta Daņiļeviča,

Krāslavas ģimnāzijas "KiVa" komandas koordinatore

Skaidrītes Gasperovičas foto