KAS IR DROŠĪBA?

Šī gada 19. janvārī Krāslavā notika tikšanās ar Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru, 14. Saeimas deputātu Igoru Rajevu diskusijā „Drošība: kopienas pamats un mērķis”. Tikšanās tēma ir par Latvijas ārējo un iekšējo drošību, kā uzlabot drošumspēju un justies drošiem savā valstī un sava novadā pierobežā.

Krāslavas ģimnāzijas 10.klases skolēna Gregora Pauliņa viedoklis par tikšanos ar Igoru Rajevu:

- Man likās interesanti dzirdēt par to, kā uz tagadējo drošības situāciju pasaulē un Latvijā, skatās militārais analītiķis un politiķis Igors Rajevs. Vinš iepazīstināja ar visaptverošo Valsts civilās aizsardzības plānu. Pēc lekcijas, man radās apziņa, ka valstij un pašvaldībām kopumā ir rīcības plāns ārkārtas situācijā, taču dažas idejas, kas tika paustas, ir tālejošas. Es  novērtēju Krāslavas novada projektu koordinatores, pasākuma moderatores Zanes Ločmeles viedokli, ka arī šķietamā bezizejas situācijā ir vērts saglabāt mieru, sekot norādēm, un iesaistīties civilajā aizsardzības plānā.

Dzintra Rateniece,

Krāslavas ģimnāzijas vēstures skolotāja

Autora foto