6.FEBRUĀRIS - DROŠĀKA INTERNETA DIENA

Turpinot tradīciju, jau divdesmit pirmo gadu pēc kārtas Latvijā un daudzviet pasaulē tiks atzīmēta Drošāka interneta diena.

6. februārī Latvijas Drošāka interneta centrs Drossinternets.lv, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos, organizēs daudzveidīgas aktivitātes, kuras vieno sauklis - Drošāks internets sākas ar tevi!

Rosinot iesaistīties Drošāka interneta dienā, Drossinternets.lv aicina skolas, bērnudārzus, bibliotēkas, bērnu un jauniešu centrus visā Latvijā 6. februārī organizēt izglītojošus pasākumus un aktivitātes par to, kā bērniem un jauniešiem sevi pasargāt internetā, vienlaikus veicinot cieņpilnu izturēšanos citam pret citu virtuālajā vidē.

Krāslavas ģimnāzijas skolēni arī būs iesaistīti dažādās aktivitātēs Drošāka interneta dienas ietvaros.

  • 10..-12.klašu skolēni 6. februārī  - Drošāka interneta dienā piedalīsies populārā viktorīnā "Prāta spēles", kas veltīta daudzveidīgiem interneta drošības aspektiem.
  • Jaunāko klašu skolēni Drošāka interneta dienas ietvaros veidos vides objektu "Droša interneta tīkls", lai kopīgi izzinātu, kas veido internetu, kā tas darbojas, kas sekmē, bet kas traucē tā darbību un drošību.
  • 1.-9.klašu skolēni klases stundās pildīs krustvārdu mīklas. Pirmo reizi Drossinternets piedāvā krustvārdu mīklas par internetu, kas izstrādātas dažāda vecuma grupu skolēniem: 1.-3.klasēm (10 jautājumi), 4.-6.klasēm vai 7.-9.klasēm (15 jautājumi). Krustvārdu mīklu risināšana sekmēs skolēnu izpratni par drošību internetā un palīdzēs noteikt zināšanu līmeni. No iekrāsotajiem burtiem ir jāizveido vārds un atbilde jāiesniedz Drošāka interneta centram. Starp atbilžu iesniedzējiem izlozes kārtībā tiks noteiktas balvas.
  • Skolēniem klases stundās būs iespēja nospēlēt izziņas spēli “Gudra rīcība – drošāks rezultāts!” (līdzīgs spēlei ‘Cirks”) - galda spēle sākumskolas un pamatskolas skolēniem par drošu paroļu veidošanu un izmantošanu.
  • Un citas aktivitātes.

Atzīmējot Drošāka interneta dienu, Drossinternets.lv tīmekļvietnē ir apkopoti un ikvienam interesentam pieejami aktuālākie izglītojošie materiāli, kas sadalīti pa vecuma grupām. Tie būs noderīgi gan skolu pedagogiem, gan vecākiem.

Vairāk informācijas un materiāli – šeit.

Materiālu sagatavoja Jeļena Japiņa,

Krāslavas ģimnāzijas datorikas skolotāja