ABSOLVENTU VAKARS 2024

Sestdien, 3.februārī Krāslavas ģimnāzijas saime sagaidīja ciemiņus no malu malām - bijušos skolas absolventus. Tā ir diena, kad pēc vairākiem gadiem atkal var satikt savus klasesbiedrus un skolotājus. Skolā ir izveidojusies tradīcija, ka īpaši atceramies klases, kuras skolu beigušas pirms pieciem, desmit, piecpadsmit, divdesmit un divdesmit pieciem gadiem.

2014.gada absolventi teica pateicības vārdus skolai: 

- Absolventi, tāpat kā putni, pamet skolu, izplešot spārnus un steidzas brīvā lidojumā. Mēs katrs esam vērtība sev, ģimenei, darbam. Katrs ar zināmu pieredzi, dzīves uztveri, materiālo bagāžu, bet visi tomēr Krāslavas ģimnāzijas audzēkņi – tas mūs vieno un nešķiro.

Cilvēki, kuri ir guvuši panākumus, ir pateicīgi tiem, kas viņiem palīdzēja ceļā uz mērķi. Tāpēc mēs sveicam Jūs, mūsu dārgie skolotāji, un pateicamies, ka tik daudzus gadus esat pavadījuši audzinot mūs. Mēs esam no sirds pateicīgi Jums par pacietību, ieguldītajām zināšanām un darbu! Mēs novērtējam un atceramies katru Jūsu teikto vārdu. Paldies par Jūsu mīlestību, atbalstu un svarīgiem padomiem, kurus atcerēsimies visu mūžu!

Ženijas Nikolaičenko un

Kristīnes Daļeckas foto