ZPD KONFERENCE KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

Februāra pēdējās dienās Krāslavas ģimnāzijā notika 29.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference (turpmāk tekstā – ZPD). ZPD ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. ZPD ir empīrisks pētījums, kurā atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem nevar gūt tikai ar esošajām zināšanām un prasmēm – nepieciešamas jaunas. 

Zinātniskās pētniecības darbu izstrāde ļauj labāk sagatavoties studijām augstskolā. Tāpēc skolēni var izvēlēties ZPD nozari un tematu, radniecīgu iecerētajām studijām augstskolā. Veiksmīga ZPD aizstāvēšana reģiona vai Latvijas skolēnu ZPD konferencē var dot priekšrocības, stājoties augstskolās. Veicot ZPD, skolēns parāda savu spēju mērķtiecīgi izmantot un analizēt zinātnisko literatūru un informācijas avotus, izvēlēties mērķa sasniegšanai atbilstošas pētniecības metodes, analizēt iegūtos datus, izteikt loģiskus, cēloņsakarībās balstītus spriedumus, izdarīt secinājumus. Vienlaikus tiek attīstītas skolēna analītiskās spējas, kritiskās domāšanas prasmes, prasme izmantot teorētiskās atziņas konkrētu problēmu izpētē, kā arī prezentēšanas prasmes.

Kopumā jaunieši iesniedza 57 darbus. Žūrija uzklausīja katru jaunieti un uzdeva jautājumus. Žūrijas sastāvā bija skolotāja Anna Juškeviča - ZPD konferences aizsācēja Krāslavas ģimnāzijā. Rezultātā - 15 darbi tika izvirzīti tālāk uz Latgales reģiona konferenci, kas notiks 26.aprīlī.
Paldies visiem 18 ZPD vadītājiem un recenzentiem (šoreiz tie bija visi Krāslavas ģimnāzijas pedagogi).

Ilga Stikute,

Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā

Pasākuma dalībnieku foto