MĀCĪBU STUNDA NOTEKŪDEŅU BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJĀ

Gandrīz katru gadu 12.klases skolēni, kuri vidusskolā izvēlas padziļināti mācīties Dabaszinības, apmeklē Notekūdeņu attīrīšanas staciju Kaplavas pagastā.

Par notekūdeņiem sauc visus ūdeņus, kas radušies cilvēka darbības rezultātā. Blīvi apdzīvotos apvidos notekūdeņi tiek savākti un pa kanalizācijas cauruļvadiem aizvadīti uz centralizētām attīrīšanas iekārtām. Pie mums, Krāslavas novadā, tādas iekārtas atrodas Kaplavas pagastā. Notekūdeņu attīrīšanas stacija tika uzbūvēta, pateicoties Eiropas Kohēzijas fonda atbalstam 2010.gadā, stacijā tika ieguldīti 13 miljoni lati.

Skolēniem, apmeklējot staciju 22.martā, bija interesanti redzēt ūdens attīrīšanas procesu. Sākumā notekūdeņi pa kanalizācijas caurulēm tiek nogādāti no pilsētas uz attīrīšanas iekārtām, un tad, pēc vairākiem attīrīšanas posmiem, ūdens pa pazemes caurulēm tiek izlaists Daugavā. Ievērojama notekūdeņu sastāvdaļa ir slāpekļa savienojumi un fosfāti. Tāpēc Krāslavas notekūdeņus attīra speciālas baktērijas, kuras šīs vielas “ēd”. Tomēr, kā sūdzējās stacijas darbinieki, šīm baktērijām nepatīk agresīva vide. Proti, ja ar notekūdeņiem nonāk daudz sārmu vai skābes, tad baktēriju kopmasa samazinās un ūdens attīrīšanas kvalitāte var samazināties. Tāpēc staciju bieži apmeklē ķīmiskās laboratorijas darbinieki un veic ūdens analīzi par slāpekļa un fosfora saturu attīrītajā ūdenī.

Ūdens mums ir nepieciešams un tā kvalitāte it īpaši svarīga. Atverot ūdens krānu, mēs dzeram jau attīrītu ūdeni no ķīmikālijām un citiem atkritumiem – rezultātā noslēdzas ūdens aprites cikls mājsaimniecībās un ražošanā.

Mēs esam par tīru ūdeni un par saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem!

Ludmila Koževņikova,

Krāslavas ģimnāzijas dabaszinību skolotāja

Autora foto